தூக்கணாங்குருவி

தூக்கணாங்குருவி தூக்கணாங்குருவி ஊர்க்குருவி வகையினை சார்ந்தது இது பார்ப்பதற்கு ஊர்க்குருவி போன்ற தோற்றத்தில் இருக்கும். இந்த தூக்கணாங்குருவி யை சின்னம், சிதகம், மஞ்சள் குருவி, மஞ்சள் சிட்டு

Read more

மூன்றாம் வகுப்பு குழந்தையின் இயற்கை அவதானித்தல்

இயற்கை அவதானித்தல் மூலம் மூன்றாம் வகுப்பு குழந்தையின் கை வண்ணத்தில் உருவாகிய அவர் அவதானித்த பறவைகளின் கோட்டோவியம் !  Deepak Venkatachalam மார்ச்சு 18, 2020 கடந்த

Read more

வெண்கொக்கு

#வெண்_கொக்கு #உணவு : நத்தை, நண்டு, தவளை, பூச்சிகளை காட்டிலும் இதனின் பிராதான உணவு மீன்களாகவே திகழ்கிறது கொக்குகளுக்கு வேட்டையாடும் தந்திரத்தோடு தேர்ந்த பொறுமையும் மறபணுவிலே மிக

Read more

Wild Animals Crossing

நீர். இந்த ஒற்றை உயிர்ப்பொருளுக்கு எதிர்வரும் அனைத்தையும் பொறுத்துக் கொண்டு, மெதுவாய் வனசாலையை தினமும் கடக்கின்றன இந்த யானைகள். Backlit என்ற வகை புகைப்படம் எடுக்க முனகையில்

Read more

வெண்புருவ கொண்டைக்குருவி WHITE BROWED BULBUL

வெண்புருவ கொண்டைக்குருவி WHITE BROWED BULBUL தென்னிந்தியாவிலும் இலங்கையிலும் மட்டுமே காணப்படும் ஒருசில பறவைகளுள் இவரும் ஒருவர்ங்க. வயல்வெளிகள் நிறைந்த பகுதிகளில் பறவைகளை தேடி சுற்றி கொண்டிருந்த

Read more

பாம்பு அ(பி)டிக்கப் போறீங்களா

பாம்பு அ(பி)டிக்கப் போறீங்களா? 10 ஆண்டுகளுக்கு முன் நான் தற்பொழுது வசிக்கும் இந்தக் கிராமத்திற்கு வருவதற்கு முன்பு பாம்பு என்றால் அது அடித்துக்கொல்லப்படவேண்டிய ஒரு விஷ ஜந்து

Read more

கொம்பன் ஆந்தை

இப்போதெல்லாம் அப்படித்தான் நிகழ்கிறது.வாழ்வில் அவரவர் விருப்பத்துக்கு ஏற்ப தேடுபவை பல இருக்கும்.ஒவ்வொருவருக்கு ஒவ்வொன்று அவசியம்.அதிசயம்.எல்லொருக்கும் எல்லாமும் அதிசயமாக தெரிய வேண்டியதில்லை. ஒரு பறவை காதலனாக இருந்து பார்க்கும்

Read more

காட்டுயிர்களில் நட்புறவு

காட்டுயிர்களில் ஒரே சூழலில், ஒரே இடத்தை, ஒரே வகை உணவை பகிர்ந்து கொள்ளும் உயிரினங்களுக்கு இடையே ஒரு மறைமுகமான போட்டிபெற்றுக் கொண்டே இருக்கும். ஆனால், ஒரு சில

Read more

இந்திய கொம்பன் ஆந்தை

இந்திய கொம்பன் ஆந்தை -Dr.வி.விக்ரம்குமார்.,MD(S) கூத்தங்குளம் பறவைகள் சரணாலயம் சென்றிருந்த போது, ஐந்து கி.மி தொலைவிலிருக்கும் மலைக்கு சென்றால் உறுதியாக கொம்பன் ஆந்தைகளைப் பார்க்கலாம் என்றார் ’பறவை

Read more