தினம் ஒரு பறவை – கரிச்சான்கள் -Drongo’s

தினம் ஒரு பறவை –  கரிச்சான்கள் (Drongo’s) by: Kalai Selvan பெரும்பாலும் கிராமப் பகுதிகளில் நாம் எல்லோரும் சாதாரணமாய் காண்பதுதான் கரிச்சான் குருவிகள்..மின்கம்பிகளில் நீண்ட நேரம்

Read more

தினம் ஒரு பறவை-மீன்கொத்திகள் – Kingfishers

தினம் ஒரு பறவை- மீன்கொத்திகள் (Kingfishers) by Kalai Selvan இன்று நாம் பார்க்கவிருப்பவை மீன் கொத்திகள்.. இலக்கியங்களில் மணிச்சிரல், சிறுசிரல் என்னும் பெயர்களில் மீன்கொத்தி குறிப்பிடப்படும்.சிறுபாணாற்றுப்படை, பெரும்பாணாற்றுப்படை,

Read more

தினம் ஒரு பறவை – நாகணவாய் – மைனா

நாகணவாய்/மைனா by Kalai Selvan “மைனா… மைனா நெஞ்சுக்குள்ளே… ஒரு மைனா மைனா குருவி மனசார பாடுது … மைனாவே….மைனாவே இது என்ன மாயம் ? கொஞ்சும்

Read more

தினம் ஒரு பறவை – சிட்டுகள் (Robins and Bushchat)

தினம் ஒரு பறவை – சிட்டுகள் (Robins and Bushchat) Kalai Selvan “சிட்டு” என்னும் பெயர் பல பறவைகளின் பெயர்களில் வருகிறது. நம்மிடையே மிகச்சாதாரணமாய் சுற்றிக்

Read more

தினம் ஒரு பறவை – சின்னான்கள்- Bulbuls

தினம் ஒரு பறவை -6 சின்னான்கள்- Bulbuls இன்னைக்கு நாம பார்க்கப்போற பறவை ‘சின்னான்‘. பெயர் ரொம்ப பிரபலமா எல்லா இடங்களிலும், குறிப்பா கிராமப்பகுதிகளில் ஆண்களுக்குச் சூட்டும்

Read more

தினம் ஒரு பறவை-சில்லைகள்-Munia

தினம் ஒரு பறவை – சில்லைகள் (Munia’s) by: Kalai Selvan இன்னைக்கு நாம பாக்கவிருப்பவை சில்லைகள். சில்லைகள் குட்டியான அழகுப்பறவைகள். தினையுண்ணிகள் என்றும் இவற்றை அழைக்கலாம்.

Read more

தினம் ஒரு பறவை – ஆள்காட்டிகள் Lapwings

தினம் ஒரு பறவை  ஆள்காட்டிகள் by: Kalai Selvan இன்னைக்கு நாம பார்க்கப்போற தலைப்பு ஆள்காட்டிகள்.(Lapwings) நம்மைச்சுற்றியுள்ள ஆள்காட்டிகள் இரண்டே இரண்டுதான். எனவே இன்னைக்கு உங்களுக்கு மிகச்சுலபமா

Read more

எழுத்தாணிக்குருவி – கொண்டலாத்தி – EURASIAN HOOPOE

இவர் தான் எழுத்தாணிக்குருவிங்க. கொண்டலாத்திங்கிற பெயர் தான் பரவலா மக்கள் மத்தில இருக்கு. ஆனா இவருக்கு பல பெயர்கள் தமிழகத்தின் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் இருக்குதுங்க. வயல்வெளிகளின் ஓரங்களிலும்,

Read more