தினம் ஒரு பறவை – சின்னான்கள்- Bulbuls

தினம் ஒரு பறவை -6 சின்னான்கள்- Bulbuls இன்னைக்கு நாம பார்க்கப்போற பறவை ‘சின்னான்‘. பெயர் ரொம்ப பிரபலமா எல்லா இடங்களிலும், குறிப்பா கிராமப்பகுதிகளில் ஆண்களுக்குச் சூட்டும்

Read more

தினம் ஒரு பறவை-சில்லைகள்-Munia

தினம் ஒரு பறவை – சில்லைகள் (Munia’s) by: Kalai Selvan இன்னைக்கு நாம பாக்கவிருப்பவை சில்லைகள். சில்லைகள் குட்டியான அழகுப்பறவைகள். தினையுண்ணிகள் என்றும் இவற்றை அழைக்கலாம்.

Read more

தினம் ஒரு பறவை – ஆள்காட்டிகள் Lapwings

தினம் ஒரு பறவை  ஆள்காட்டிகள் by: Kalai Selvan இன்னைக்கு நாம பார்க்கப்போற தலைப்பு ஆள்காட்டிகள்.(Lapwings) நம்மைச்சுற்றியுள்ள ஆள்காட்டிகள் இரண்டே இரண்டுதான். எனவே இன்னைக்கு உங்களுக்கு மிகச்சுலபமா

Read more

எழுத்தாணிக்குருவி – கொண்டலாத்தி – EURASIAN HOOPOE

இவர் தான் எழுத்தாணிக்குருவிங்க. கொண்டலாத்திங்கிற பெயர் தான் பரவலா மக்கள் மத்தில இருக்கு. ஆனா இவருக்கு பல பெயர்கள் தமிழகத்தின் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் இருக்குதுங்க. வயல்வெளிகளின் ஓரங்களிலும்,

Read more

பச்சைப் பஞ்சுருட்டான் Merops orientalis

பச்சைப் பஞ்சுருட்டான் (Merops orientalis) அல்லது சிறிய பச்சைப் பஞ்சுருட்டான் durai.uz பச்சைப் பஞ்சுருட்டான் (Merops orientalis) அல்லது சிறிய பச்சைப் பஞ்சுருட்டான் அல்லது பச்சை ஈப்பிடிப்பான்

Read more

தினம் ஒரு பறவை – பஞ்சுருட்டான்கள்

தினம் ஒரு பறவை – பஞ்சுருட்டான்கள் by: Kalai Selvan பஞ்சுருட்டான்கள் (Bee-eaters) இந்த விடுமுறையில் பறவைகளைப் பற்றிய செய்திகளை நான் எடுத்த படங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள

Read more

தினம் ஒரு பறவை – குக்குறுவான்கள் – Part 1

குக்குறுவான்கள் Kalai Selvan இன்று நாம் காணவிருப்பவை குக்குறுவான்கள். மூன்று வகை குக்குறுவான்களை நீங்கள் எளிதில் கண்டு இனங்காணலாம்.. 1.Brown Headed Barbet… காட்டுப் பச்சைக் குக்குறுவான்…

Read more

கொரில்லாக்களுடன் ஓர் நாள் – வனங்களில் ஒரு தேடல்

முள்றியின் டைரி: 41 வனங்களில் ஒரு தேடல் 3 : கொரில்லாக்களுடன் ஓர் நாள்…. வெ.பாலமுரளி. மலை கொரில்லாக்கள் ருவாண்டா , யுகாண்டா மற்றும் காங்கோவில்தான் வசிக்கின்றன.

Read more

தூக்கணாங்குருவி

தூக்கணாங்குருவி தூக்கணாங்குருவி ஊர்க்குருவி வகையினை சார்ந்தது இது பார்ப்பதற்கு ஊர்க்குருவி போன்ற தோற்றத்தில் இருக்கும். இந்த தூக்கணாங்குருவி யை சின்னம், சிதகம், மஞ்சள் குருவி, மஞ்சள் சிட்டு

Read more