பருத்திச் சொக்காய்

பருத்திச் சொக்காய் ! போன வாரம் “அனந்தூ” என்ற அனந்த சயனன் (Anantha Sayanan) அவர்களிடமிருந்து ஒரு குறுஞ்செய்தி. “துலா” பூனே வருகிறது என்று. துலா என்பது

Read more