பரியேறும் பெருமாள்

பரியேறும் பெருமாளில் மாரி செல்வராஜ் தலித் நிலைப்பாட்டோடு நின்றுவிடாமல் அதன் மறுபக்கத்தையும் பார்க்க முயற்சிக்கிறார். சாதிய வன்மத்தை கையிலெடுப்பவர்களும் ஒருவகையில் சாதியத்தின்(victims) ‘பலியாடுகளே’. 21ஆம் நூற்றாண்டில் சாதிய

Read more