யாவர்க்குமாம் வேதியியல்

FEATUREDSocialmediaTOP STORIESயாவர்க்குமாம் வேதியியல்

யாவர்க்குமாம் வேதியியல்-5

யாவர்க்குமாம் வேதியியல்-5 #Chemistry_for_everyone “செட்டிப்பிள்ளைக்கு நொட்டிச்சொல்லிக் குடுக்கணுமா” என்று கொங்குப்புறத்தில் சொலவடை உண்டு. அதாவது, வணிகம் செய்யும் செட்டியார் வீட்டுப்பிள்ளைகள் பிறப்பிலேயே கூர்மதியுடையவர்கள்!! அவர்களுக்கு எதையும் மேம்போக்காகச்

Read More
SocialmediaTechnologyTOP STORIESயாவர்க்குமாம் வேதியியல்

யாவர்க்குமாம் வேதியியல்-4

யாவர்க்குமாம் வேதியியல்-4 #Chemistry_for_everyone_4 தேவைகள் அதிகரிக்கும்போது கண்டுபிடிப்புகளும் நிகழ்கின்றன. காடெங்கும் உணவுக்காக வேட்டையாடித் திரிந்த ஆதிமனிதன், ஓரிடத்தில் தங்கி உண்ண நினைத்த போது, வேளாண்மை தோன்றியது. உணவை,

Read More
FEATUREDGeneralSocialmediaயாவர்க்குமாம் வேதியியல்

யாவர்க்குமாம் வேதியியல்-3

யாவர்க்குமாம் வேதியியல்-3 #Chemistry_for_everyone பழைய நாள்களில் ஊருக்கு ஒரு மந்திரவாதியோ அல்லது குட்டி(த்தாச்சி)ச்சாத்தான் படித்தவரோ இருப்பார். ஏவல், பில்லி சூனியம், முச்சந்தியில் பிண்டம் கழித்தல் என்று அவரின்

Read More
FEATUREDLatestSocialmediaயாவர்க்குமாம் வேதியியல்

யாவர்க்குமாம் வேதியியல்

யாவர்க்குமாம் வேதியியல்-1 #Chemistry_for_laymen 118-சவாலாக இந்தத் தொடரை எழுதத்துணிகிறேன். அன்றாட வாழ்வில் நம்மில், நம்மைச்சுற்றிய வேதிவினைகள், அதற்கான காரணிகள், வேதியியல் பற்றி அனைவரும் தெரிந்துகொள்ளவேண்டிய செய்திகள், எல்லோருக்கும்

Read More