ஜரி அருவி Jhari falls

அருவி என்னும் சொல்லே அலாதியானது , அருவியின் ஓசை , பாறையில் பட்டு சில்லென்று தெறிக்கும் சாரல் , சாரலும் ஒளிக்கதிரும் சங்கமிக்கும்போது தோன்றும் வானவில் வண்ணங்கள்

Read more