யாவர்க்குமாம் வேதியியல்

FEATUREDFoodGeneralSocialmediaஅறிவியல்யாவர்க்குமாம் வேதியியல்

வெங்காய வேதியியல்

வெங்காய வேதியியல்!! கிறித்து பிறப்பதற்கு 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னம் வெங்காயம் நடு ஆசியாவில் தோன்றி உலகம் முழுதும் பரவியதாகக் கருதப்படுகிறது. ஆயினும், பழஞ்சீனாவிலும், எகிப்து, துருக்கி, உரோம்

Read More
FEATUREDHealthSocialmediaயாவர்க்குமாம் வேதியியல்

இரசாயனத்துடனே வாழ்கிறது உடம்பு

இயற்கை உணவிற்கும், இயற்கையோடு ஒன்றி வாழ்தலுக்கும், பாரம்பரிய மருத்துவ முறைக்கும் நான் என்றும் எதிரானவன் கிடையாது. மாறாக அதன் காதலன் நான். ஆனாலும் ஒரு தகவலாக இதைச்

Read More
FEATUREDSocialmediaTOP STORIESயாவர்க்குமாம் வேதியியல்

யாவர்க்குமாம் வேதியியல்-6

யாவர்க்குமாம் வேதியியல்-6 #Chemistry_for_everyone ஜெர்மனியின் தலைநகர் ‘பெர்லின்’ க்கு அடுத்த பெரிய நகரம் ‘ஹம்பர்க்’. இது வடபுலக்கடலில் இருந்து 100 மைல்கள் உள்ளே தள்ளி, ‘எல்பி’ என்னும்

Read More
FEATUREDSocialmediaTOP STORIESயாவர்க்குமாம் வேதியியல்

யாவர்க்குமாம் வேதியியல்-5

யாவர்க்குமாம் வேதியியல்-5 #Chemistry_for_everyone “செட்டிப்பிள்ளைக்கு நொட்டிச்சொல்லிக் குடுக்கணுமா” என்று கொங்குப்புறத்தில் சொலவடை உண்டு. அதாவது, வணிகம் செய்யும் செட்டியார் வீட்டுப்பிள்ளைகள் பிறப்பிலேயே கூர்மதியுடையவர்கள்!! அவர்களுக்கு எதையும் மேம்போக்காகச்

Read More
SocialmediaTechnologyTOP STORIESயாவர்க்குமாம் வேதியியல்

யாவர்க்குமாம் வேதியியல்-4

யாவர்க்குமாம் வேதியியல்-4 #Chemistry_for_everyone_4 தேவைகள் அதிகரிக்கும்போது கண்டுபிடிப்புகளும் நிகழ்கின்றன. காடெங்கும் உணவுக்காக வேட்டையாடித் திரிந்த ஆதிமனிதன், ஓரிடத்தில் தங்கி உண்ண நினைத்த போது, வேளாண்மை தோன்றியது. உணவை,

Read More
FEATUREDGeneralSocialmediaயாவர்க்குமாம் வேதியியல்

யாவர்க்குமாம் வேதியியல்-3

யாவர்க்குமாம் வேதியியல்-3 #Chemistry_for_everyone பழைய நாள்களில் ஊருக்கு ஒரு மந்திரவாதியோ அல்லது குட்டி(த்தாச்சி)ச்சாத்தான் படித்தவரோ இருப்பார். ஏவல், பில்லி சூனியம், முச்சந்தியில் பிண்டம் கழித்தல் என்று அவரின்

Read More
FEATUREDLatestSocialmediaயாவர்க்குமாம் வேதியியல்

யாவர்க்குமாம் வேதியியல்

யாவர்க்குமாம் வேதியியல்-1 #Chemistry_for_laymen 118-சவாலாக இந்தத் தொடரை எழுதத்துணிகிறேன். அன்றாட வாழ்வில் நம்மில், நம்மைச்சுற்றிய வேதிவினைகள், அதற்கான காரணிகள், வேதியியல் பற்றி அனைவரும் தெரிந்துகொள்ளவேண்டிய செய்திகள், எல்லோருக்கும்

Read More