தமிழகத்தின் மின்சார ராணுவம்!!!

Spread the love

கேரளத்தின் மீனவ ராணுவம் போல்,
தமிழகத்தின் மின்சார ராணுவம்..!!

மின் கம்பத்தின் மேல் உணவருந்தும் உழைக்கும் மின் ஊழியர்கள் உழைப்புக்கு ஈடு எதுவுமே இல்லை அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்

minsaara-ranuvam
minsaara-ranuvam