பூனைப்பருந்து Pallied Harrier

Spread the love

Pallied Harrier
#பூனைப்பருந்து

இது கிழக்கு ஐரோப்பா மற்றும் மத்திய ஆசியாவின் தெற்கு பகுதிகளில் (ஈரான் போன்றவை) இனப்பெருக்கம் செய்கிறது மற்றும் முக்கியமாக இந்தியா மற்றும் தென்கிழக்கு ஆசியாவில் குளிர்காலம். இது கிரேட் பிரிட்டன் மற்றும் மேற்கு ஐரோப்பாவிற்கு மிகவும் அரிதான பறவை ,இது ஒரு பொதுவான தடை, நீண்ட இறக்கைகள் அதன் குறைந்த விமானத்தில் உள்ள ஆழமற்ற V வடிவத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.

இது தனித்துவமான ஆண் மற்றும் பெண் தழும்புகளைக் கொண்டிருப்பதில் உள்ள பிற தடைகளையும் ஒத்திருக்கிறது. பெரியவர்கள் 40–48 செ.மீ (16–19 அங்குலம்) நீளத்தை 95–120 செ.மீ (37–47 இன்) இறக்கையுடன் அளவிடுகிறார்கள். ஆண்களின் எடை 315 கிராம் (11.1 அவுன்ஸ்), சற்று பெரிய பெண்கள் 445 கிராம் (15.7 அவுன்ஸ்) எடை கொண்டது. ஆண் வெண்மையான சாம்பல் நிறமும், கீழே வெள்ளை நிறமும், குறுகிய கருப்பு இறக்கைகள் கொண்டவை.

இந்த இனத்தின் கூடு தரையில் உள்ளது. நான்கு முதல் ஆறு வெண்மை நிற முட்டைகள் இடப்படுகின்றன.

பூனைப் பருந்து (harrier) என்பது பகலாடி இனத்திலுள்ள, அக்சிபிரிடே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஓர் கொன்றுண்ணிப் பறவை ஆகும். பூனைப் பருந்து திறந்த வெளிகளின் மேலாக தாழ்வாகப் பறந்து சிறு பாலூட்டிகள், ஊர்வன அல்லது பறவைகளை வேட்டையாடும் தன்மையுடையது. உலகம் முழுவதும் சுமார் 16 வகையான பூனைப் பருந்து இனங்கள் உள்ளன. அவற்றில் மோண்டாகு ஹாரியர், பேல்லிட் ஹாரியர், யுரேசியன் மார்ஷ் ஹாரியர் உள்ளிட்ட சுமார் 5 வகையான பறவைகள் இந்தியாவுக்கு வலசை வந்து செல்லும் வழக்கத்தைக் கொண்டிருக்கின்றன. இவற்றின் வாழிடம் வறண்ட, புல்வெளி நிலங்கள். எனவே இந்தியாவில் ராஜஸ்தானில் உள்ள தால் சப்பார் சரணாலயம், குஜராத்தில் உள்ள வேலவதார் தேசியப் பூங்கா, ‘லிட்டில் ரான் ஆஃப் கட்ச்’, ஆந்திராவில் ரோல்லபடு சரணாலயம் போன்ற பகுதிகளில் அதிக அளவில் இவற்றைக் காண முடியும். இவற்றின் வாழிடங்களான புல்வெளிகள்கள் அழிக்கப்பட்டுவருவதால் இந்தப் பறவைகளின் எண்ணிக்கையும் குறைந்துகொண்டே வருகின்றன

Leave a Reply