சிவப்பு வல்லூறு Common Kestrol

Spread the love

Common Kestrol
சிவப்பு வல்லூறு

பொதுவாக #சிவப்பு_வல்லூறு தலை முதல் வால் வரை 32–39 செ.மீ (13–15 அங்குலம்) அளவிலும் , இறக்கைகள் 65–82 செ.மீ (26–32 அங்குலம்) இருக்கும் பெண்கள் குறிப்பிடத்தக்க அளவு பெரியவர்கள், வயது வந்த ஆண் 136-252 கிராம் (4.8–8.9 அவுன்ஸ்), சராசரியாக 155 கிராம் (5.5 அவுன்ஸ்); வயது வந்த பெண்ணின் எடை 154–314 கிராம் (5.4–11.1 அவுன்ஸ்), சராசரியாக 184 கிராம் (6.5 அவுன்ஸ்). இரையின் மற்ற பறவைகளுடன் ஒப்பிடும்போது அவை சிறியவை, ஆனால் பெரும்பாலான பாடல் பறவைகளை விட இவை பெரியவை. மற்ற ஃபால்கோ இனங்களைப் போலவே, இவை நீண்ட இறக்கைகள் மற்றும் ஒரு தனித்துவமான நீண்ட வால் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளன.

அவற்றின் தழும்புகள் முக்கியமாக லேசான பழுப்பு நிறமானது, மேல்புறத்தில் கறுப்பு நிற புள்ளிகள் மற்றும் அடிப்பகுதியில் குறுகிய கறுப்பு நிற கோடுகளுடன் பஃப்; ரெமிஜ்களும் கருப்பு நிறத்தில் உள்ளன. பெரும்பாலான ராப்டர்களைப் போலல்லாமல், இவற்றின் ஆண் குறைவான கருப்பு புள்ளிகள் மற்றும் கோடுகளைக் கொண்ட பாலியல் வண்ண இருவகை, அத்துடன் நீல-சாம்பல் தொப்பி மற்றும் வால் ஆகியவற்றைக் காட்டுகின்றன.

வால் பெண்களில் கருப்பு கம்பிகளுடன் பழுப்பு நிறமாகவும், இரு பாலினருக்கும் குறுகிய வெள்ளை விளிம்புடன் கருப்பு முனை உள்ளது. அனைத்து பொதுவான கெஸ்ட்ரல்களும் அவற்றின் நெருங்கிய உறவினர்களைப் போல ஒரு முக்கிய கருப்பு மலார் பட்டைகளைக் கொண்டுள்ளன.

கண்ணைச் சுற்றியுள்ள செரி, கால்கள் மற்றும் ஒரு குறுகிய வளையம் பிரகாசமான மஞ்சள்; கால் விரல் நகங்கள், அலகு மற்றும் கருவிழி இருண்டவை. சிறுவர்கள் வயது வந்த பெண்களைப் போல தோற்றமளிக்கிறார்கள், ஆனால் கீழ்ப்படிந்த கோடுகள் பரந்தவை; அவற்றின் வெற்று பாகங்களின் மஞ்சள் நிறமானது. குஞ்சுகள் வெள்ளை கீழே இறகுகளில் மூடப்பட்டிருக்கும்,

paneerselvam natarajan from fb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *